CARTEL Mostra do branco Lexítimo 2016 "Paderne"

1-2 de xullo de 2017
xullo 1-2